Nieuwsbrief oktober 2018

Lees de webversie van de nieuwsbrief of lees hieronder alle teksten.

 

 

Hier treft u de volledige teksten van de nieuwsbrief van oktober 2018:

Over deze Nieuwsbrief
Een nieuwe nieuwsbrief. Hoe nieuw is die eigenlijk en waarom krijgt ú hem?
Het Leiderdorps Kamerkoor verzond al jarenlang voor ieder concert een donateursbulletin. Zoals de naam al doet vermoeden, ging dat uitsluitend naar de donateurs. Echter, de informatie die er in stond, was eigenlijk ook best nuttig en leuk voor anderen die op de een of andere manier banden hebben met het koor. Om te beginnen de leden zelf, maar ook ereleden, oudleden, de gemeente Leiderdorp, sponsoren en adverteerders. Nu was het drukken en vooral verspreiden van een heus krantje al een flinke klus met 25 adressen, en we moesten er niet aan denken om dat voor ál die geadresseerden te moeten doen. Maar hier komt de ICT ons te hulp: nagenoeg alle relaties van het koor beschikken inmiddels over e-mail. Het donateursbulletin werd ook al twee jaar langs elektronische weg verspreid.  Dit alles optellende lag het erg voor de hand om nu de volgende stap te maken, en krijgen alle relaties van het koor nu voor het eerst deze nieuwsbrief.We hebben nu de smaak te pakken. Het kan dan ook zó maar gebeuren dat we u niet alleen vóór een concert, maar ook op andere momenten in het jaar een nieuwsbrief sturen als er iets nieuws bij het koor te melden is. We streven ernaar dat een keer of vier per jaar te doen. Hebt u geen behoefte aan af en toe een bericht, en kijkt u liever zelf op onze website https://leiderdorpskamerkoor.nl/ of er een interessante uitvoering aankomt?  Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een koppeling waarmee u zich kunt uitschrijven als geadresseerde.

Volgend concert
Litanie & Lamentatie, Hartebrugkerk Leiden, 24 november 2018, aanvang 20.15 uur
Het Leiderdorps Kamerkoor brengt ‘Litanie & Lamentatie’, een programma met religieuze muziek uit diverse perioden. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arnaud van Gelder. Medewerking wordt verleend door mezzo-sopraan Esther Kuiper en organist Rijk Jansen.
De titel van dit concert zegt het al: we zingen gebeden en weeklachten. De schoonheid van de muziek overstijgt het soms treurig aandoende karakter ervan en leidt uiteindelijk tot een gevoel van vrede en berusting - zo is de bedoeling - zeker bij het horen van het laatste deel van het Requiem van Duruflé: In Paradisum. In dit concert is goed te horen hoe componisten uit het verre en nabije verleden elk hun eigen expressie geven aan het thema dat we hebben gekozen voor dit programma. Die componisten zijn, naast Maurice Duruflé, Jean Richafort, Francis Poulenc en Alberto Ginastera.

Kaarten concert 24 november 2018
Kaarten kosten € 17,50 (Voorverkoop, Pas65) en € 20,- (aan de kassa). U kunt ze bestellen via onze website, via info@leiderdorpskamerkoor.nl, via onze koorleden of bij AGF Paradijs, Dr. Bouwdijkstraat 2c, Zoeterwoude.

Donateurs worden Vrienden
De Nieuwsbrief van het Leiderdorps Kamerkoor in een nieuw jasje; de donateurs van het Leiderdorps Kamerkoor een nieuwe ‘naam’. Vanaf nu spreken we van Vrienden van het koor. 
U bent al Vriend met een bijdrage van 20 euro per jaar! Maar er bestaan ook diverse andere mogelijkheden om het koor financieel te steunen. Zie voor uitgebreidere informatie onze website.

Wat kun u van ons verwachten als Vriend?

  • U krijgt twee gereserveerde plaatsen per concert als u 2 kaartjes voor dit concert koopt*;
  • U ontvangt de Nieuwsbrief;
  • Voor bepaalde concerten ontvangt u korting op de toegangsprijs.

Dus: steun ons en wordt Vriend van het koor! Aanmelden kan via deze link of via de website van het koor: www.leiderdorpskamerkoor.nl. 
Als u mensen kent die mogelijk interesse hebben in deze optie, schroom dan niet en stuur deze Nieuwsbrief door.

*indien u via de website kaarten bestelt, vermeld dan dat u Vriend bent, zodat wij weten voor wie we plaatsen moeten reserveren.

Nieuwe Voorzitter
Het stokje wordt doorgegeven.

Na negen jaar bestuur, waarvan ruim 6 jaar als voorzitter was het tijd om het stokje door te geven. Door een nieuwe baan en het steeds drukker worden van de activiteiten in mijn tweede baan als atelier eigenaar had ik het idee dat ik niet meer voldoende tijd aan mijn taken als voorzitter kon geven en dat het koor meer aandacht verdiende. Als ik terugkijk op die zes jaar dan voel ik toch enige trots op het feit dat het nu zo goed gaat met het koor. Ten tijde van mijn aantreden vertrokken er meerdere leden die vonden dat het koor niet meer voldoende uitdaging bood. Kort daarop vertrok ook de dirigent, kortom de optie om het koor op te heffen werd genoemd, maar daar wilde ik niet aan. Met veel inspanning en overtuiging van een bevlogen bestuur dat goed samenwerkte werd een nieuwe dirigent gevonden en is het gelukt om het koor weer te laten groeien. We werden uitgenodigd, op basis van de kwaliteit van het koor, voor leuke professionele projecten met o.a. het Nederlands Kamerkoor en Barokopera Amsterdam. Men zegt wel eens dat je moet stoppen op je hoogtepunt, zo voelde het dus ook. Wat ik zal missen is de trots die ik voelde als je weer een rol mocht spelen in het faciliteren van een geslaagd project waar iedereen veel plezier aan beleefde, maar ik draag het stokje graag over aan Caroline. Zoals u op de foto kunt zien is dit ook letterlijk gebeurd met de opmerking erbij dat de tak nu nog in de knop zit en dat het Caroline haar missie is om hem te laten bloeien. Ik weet zeker dat zij zich hier volledig voor zal inzetten en ik wens haar alle succes! De energie in het koor is goed, vrijwel alle koorleden zetten zich naast zingen ook succesvol in voor andere taken binnen het koor. Dank dus voor alle inzet en voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen van allen die het koor een warm hart toedragen.  Het was mij een eer en een mooie tijd waar ik met plezier op terug zal kijken.
Anneke van Teijlingen-den Hertog

Met veel plezier maar ook met enige spanning heb ik in april van dit jaar de voorzittershamer van Anneke overgenomen. Ik heb een paar jaar onder haar leiding meegedraaid in het bestuur en heb vaak met bewondering gekeken naar de manier waarop zij de leiding nam waardoor we hobbels die we op ons pad tegenkwamen wisten te overwinnen. Het koor staat er op alle fronten goed voor op dit moment. De leden zijn enthousiast en velen dragen hun steentje bij om de concerten en andere activiteiten mogelijk te maken. In mijn dankwoord voor Anneke  heb ik al aangegeven dat zij de lat voor haar opvolgster hoog heeft gelegd, maar ik heb het vaste voornemen een volgende stap te gaan zetten. 
Ik hoop dat het Leiderdorps Kamerkoor tijdens mijn periode als voorzitter in ledental nog wat zal groeien, met name bij de mannen.  De basis is dat de leden met veel plezier naar de repetities blijven komen.  Misschien is het mogelijk dat het koor vaker gaat optreden. Concerten op uitnodiging  zijn een welkome aanvulling op uitvoeringen die we in eigen beheer organiseren. Het borrelt en het bruist momenteel in het koor. Ik zie het als een uitdaging alle plannen en ideeën die door verschillende commissies worden aangedragen te stroomlijnen, zodat het Leiderdorps Kamerkoor nog beter op de kaart komt te staan.
Ik dank de leden en mijn medebestuursleden voor het in mij gestelde vertrouwen. We zijn een goed team en gaan naar mijn idee een mooie toekomst tegemoet.
Caroline van Tilborg-Dikkerboom

Afscheid
Begin september is Sweis Meindersma overleden.
Sweis was lid van het koor sinds begin jaren tachtig. Toen hij om gezondheidsredenen drie jaar geleden zijn actieve lidmaatschap moest beëindigen is hij tot erelid benoemd vanwege zijn grote verdiensten voor het koor. Al die jaren was hij als zanger met zijn diepe basstem een steunpilaar voor de koorklank. En hij vervulde langdurig bestuursfuncties, waarbij hij op een deskundige en evenwichtige wijze stabiliteit bracht in moeilijke perioden in het bestaan van het koor.
Bij zijn uitvaart hebben we gezongen, door de emoties moeilijk, maar ook mooi dat we hem zo de eer konden bewijzen die hem toekomt.