Cantatedienst (onder voorbehoud)

Dorpskerk, Wassenaar.

Het Leiderdorps Kamerkoor verleent haar medewerking aan deze cantatedienst.