Dirigent

Ga naar: De koorleden | Ons koor | agenda | historie

Met ingang van september 2019 is Angeliki Ploka de nieuwe dirigent van het Leiderdorps Kamerkoor.

Angeliki Ploka is een Griekse koordirigent, klassiek zangeres en muziekpedagoog. Ze studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, de Liszt Academy of Music (HU) en de Aristotle University of Thessaloniki (GR).
Angeliki heeft gewerkt met verschillende koren in Nederland en in Hongarije, zoals het New Liszt Ferenc Chamber Choir, het Csíkszerda Kamerkoor, het Nieuw Kamerkoor Delft en het Kamerkoor Corps d'Esprit. Als onderdeel van masterclasses heeft ze ook gewerkt met verschillende professionele koren, zoals Cappella Amsterdam, het Helsingin kamarikuoro en Det Norske Solistkor. Naast het Leiderdorps Kamerkoor is zij dirigent van het Concerto Cherise Kamerkoor, het Lux Kamerkoor en van de koren aan de School voor Jong Talent (Koninklijk Conservatorium Den Haag).
Als solist en als ensemblezanger heeft Angeliki een drukke agenda. Ze heeft in producties gezongen met het Groot Omroepkoor, het project Meesters & Gezellen 2016 en het Orkest de Ereprijs onder leiding van dirigenten als Daniel Reuss, Sigvards Klava, Michael Gläser en Bernard Haitink.
Angeliki doceert muziektheorie, auditieve vaardigheden, analyse, ensembleleiding en koor aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Meer informatie:
Website: https://angelikiploka.com


Angeliki Ploka is a Greek choir conductor, classical singer and music pedagogue. She studied a the Royal Conservatoire The Hague (NL), the Liszt Academy of Music (HU) and the Aristotle University of Thessaloniki (GR). 
Angeliki has been working with various choirs in the Netherlands and in Hungary such as the New Liszt Ferenc Chamber Choir, the Csíkszerda Chamber Choir, the Nieuw Kamerkoor Delft, the Corps d’ Esprit Kamerkoor, among others. As part of masterclasses she has also worked with various professional choirs, such as the Cappella Amsterdam, the Helsingin kamarikuoro and the Det Norske Solistkor. In addition to the Leiderdorps Kamerkoor, she is the conductor of the Concerto Cherise Kamerkoor, the Lux Kamerkoor and of the choirs at the School voor Jong Talent (Royal Conservatoire The Hague).
As a soloist and an ensemble singer Angeliki maintains a busy schedule. She has sung in productions with the Groot Omroepkoor, the project Meesters & Gezellen 2016, the Orkest de Ereprijs under the baton of conductors such as Daniel Reuss, Sigvards Klava, Michael Gläser and Bernard Haitink.
Angeliki teaches music theory, aural skills, analysis, ensemble leading and choir at the Royal Conservatoire The Hague. 

More info:
Website: https://angelikiploka.com