200 jaar Dorpskerkorgel Leiderdorp

Dorpskerk, Leiderdorp.

Het Leiderdorps Kamerkoor o.l.v. Wim van Meeuwen.

Tijdens dit concert trad ook op: het kerkkoor Hart en Stem o.l.v. G. Zaalberg

M.m.v.

  • G. Zaalberg - orgel
  • J. Geursen - orgel

 

Programma

Het Leiderdorps Kamerkoor zong:

  • J. Haydn - Missa brevis (Kleine Orgelmesse)
  • Perti - Adoramus te Christe
  • G.F. Händel - Their bodies are buries in peace (uit: Funeral Anthem)
  • G. Fauré - Cantique de Jean Racine