Petite Messe Solennelle

Dorpskerk, Leiderdorp.

Het Leiderdorps Kamerkoor o.l.v. Wim van Meeuwen.

M.m.v.

  • Lisette Emmink - sopraan
  • Anke Zuithoff - alt
  • Rob Stallinga - tenor
  • Tom Sol - bas
  • Piet Hulsbos - harmonium
  • Tom Stauttener - piano

Programma

  • G. Rossini - Petite Messe Solenelle