Vierde lijdensvesper in de Witte Kerk

Witte Kerk

Het Leiderdorps Kamerkoor o.l.v. Wim van Meeuwen verleende medewerking aan deze verperdienst.

 

 

Programma

  • Johann Michael Bach - Das Blut Jesu Christi
  • Johann Ludwig Bach - Unsere Trübsal
  • Johann Christoph Friedrich Bach - Wachet auf, ruft uns die Stimme