Hohe Messe, J.S. Bach

Pieterskerk, Leiden

Poster 22 oktober 2005Gijs Leenaars, dirigent

Julia Neumann, sopraan
Myra Kroese, alt
Marcel Beekman, tenor
Marc Pantus, bas

Barokorkest Florilegium Musicum

Programma

Johan Sebastian Bach  - Hohe Messe BWV 232