5-Korenfestival (VERVALLEN)

Dorpskerk, Leiderdorp

Helaas is de medewerking aan dit concert in de Dorpskerk op uitnodiging van 400 jaar Dorpskerk i.v.m. de coronamaatregelen komen te vervallen.