Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling (CvA) van het Leiderdorps Kamerkoor zitten mensen die ons koor een warm hart toedragen en hun naam eraan willen verbinden. Daarmee steunen zij het koor bij het verwerven van draagvlak voor zijn activiteiten.

Momenteel bestaat het CvA uit:


Mevrouw Laila M. Driessen-Jansen

Mw. Laila M. Driessen is sinds 2012 de burgemeester van Leiderdorp. Zij studeerde geschiedenis/kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna was ze werkzaam bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer en was ze onder meer actief als consultant, en als gemeenteraadslid in Leiden. Mw. Laila M. Driessen was vanaf 2003 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en tot haar benoeming in Leiderdorp was zij enkele jaren gedeputeerde van die provincie. Vanaf haar aantreden in Leiderdorp toont Laila M. Driessen warme belangstelling voor het Leiderdorps Kamerkoor.
Sinds het najaar van 2017 is zij voorzitter van het Comité van Aanbeveling.

Mevouw drs. C. Thunnissen, kunsthistorica

Claudia Thunnissen is Leiderdorps kunsthistorica. Met de restauratie van het “Zweetkamertje” in het Leidse Academiegebouw werd ze landelijk bekend. Zij schrijft over kunst en cultuurhistorie, was redacteur van “Tussen kunst en kitsch” en hoofdredacteur van ‘Antiek’. Zij is daarnaast actief als keramiste. Zij organiseert tentoonstellingen en projecten. Met Comité Doesbrug verzorgde ze “kasteelconcerten”.
Claudia Thunnissen is bevlogen voorvechtster van betere bescherming van cultureel erfgoed en is waarschijnlijk de grootste kenner van de cultuurhistorie van Leiderdorp. Samen met anderen zet zij momenteel de Romeinse Limes in Nederland opnieuw op de kaart.

De heer P. Dijkstra, dirigent

Peter Dijkstra is een inmiddels internationaal gelauwerde dirigent die zijn eerste stappen op het gebied van koordirectie deels heeft gezet met het Leiderdorps Kamerkoor, waarvan hij van 1997 tot 2005 de vaste dirigent was. Met de toekenning van de Kersjes-van de Groenekanbeurs voor jonge orkestdirigenten in 2001 en het winnen van de eerste prijs van de Eric Ericson Award 2003 in Stockholm werd zijn internationale carrière in gang gezet. In 2005 werd Peter Dijkstra artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks, reden van zijn vertrek bij het Leiderdorps Kamerkoor. Onder zijn leiding ontwikkelde dit koor zich tot een internationaal gewaardeerd vocaal ensemble. Tegenwoordig is Peter Dijkstra chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor en het Nederlands Kamerkoor, wordt hij vaak gevraagd voor gastoptredens bij gerenommeerde koren en orkesten, terwijl hij ook het contact met amateurmusici in stand houdt middels het door hem opgerichte koor MUSA.