Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling (CvA) van het Leiderdorps Kamerkoor zitten mensen die ons koor een warm hart toedragen en hun naam eraan willen verbinden. Daarmee steunen zij het koor bij het verwerven van draagvlak voor zijn activiteiten.

Momenteel bestaat het CvA uit:

  • Prof.dr. Jan Pool (voorzitter), emeritus hoogleraar cardiologie, daarnaast diverse functies in het openbaar bestuur en in de cultuur.
    17 mei 2017: Het Leiderdorps Kamerkoor ontving het droeve bericht dat de heer Jan Pool is overleden. Jan Pool was sinds ongeveer twee jaar de voorzitter van ons comité van aanbeveling. Zijn vrouw en hij waren niet alleen verbonden aan het koor via hun zoon Otto, tenor in ons koor, ze waren bovendien trouwe donateurs, ze bezochten al vele jaren onze concerten. We wensen de familie Pool veel sterkte.

 

 


Prof. dr. J. Pool (voorzitter), emeritus hoogleraar cardiologie

Jan Pool was werkzaam als cardioloog, o.a. als hoogleraar cardiologie aan de Erasmus Universiteit.  Daarnaast loopt cultuur als een rode draad door zijn leven.  Als Gedeputeerde van de provincie  Zuid-Holland beheerde hij in de jaren 1991-1995 onder meer de portefeuille cultuurbehoud. Later maakte hij deel uit van de Provinciale commissie Heemschut voor Zuid-Holland. Jan Pool heeft vele projecten gesteund of geïnitieerd die cultuur en verbreiding van erfgoed ten doel hadden. Zo was hij voorzitter van de Stichting Cultuur-Historische Educatieve Projecten en adviseur van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Mevouw drs. C. Thunnissen, kunsthistorica

Claudia Thunnissen is Leiderdorps kunsthistorica. Met de restauratie van het “Zweetkamertje” in het Leidse Academiegebouw werd ze landelijk bekend. Zij schrijft over kunst en cultuurhistorie, was redacteur van “Tussen kunst en kitsch” en hoofdredacteur van ‘Antiek’. Zij is daarnaast actief als keramiste. Zij organiseert tentoonstellingen en projecten. Met Comité Doesbrug verzorgde ze “kasteelconcerten”.
Claudia Thunnissen is bevlogen voorvechtster van betere bescherming van cultureel erfgoed en is waarschijnlijk de grootste kenner van de cultuurhistorie van Leiderdorp. Samen met anderen zet zij momenteel de Romeinse Limes in Nederland opnieuw op de kaart.

De heer P. Dijkstra, dirigent

Peter Dijkstra is een inmiddels internationaal gelauwerde dirigent die zijn eerste stappen op het gebied van koordirectie deels heeft gezet met het Leiderdorps Kamerkoor, waarvan hij van 1997 tot 2005 de vaste dirigent was. Met de toekenning van de Kersjes-van de Groenekanbeurs voor jonge orkestdirigenten in 2001 en het winnen van de eerste prijs van de Eric Ericson Award 2003 in Stockholm werd zijn internationale carrière in gang gezet. In 2005 werd Peter Dijkstra artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks, reden van zijn vertrek bij het Leiderdorps Kamerkoor. Onder zijn leiding ontwikkelde dit koor zich tot een internationaal gewaardeerd vocaal ensemble. Tegenwoordig is Peter Dijkstra chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor en het Nederlands Kamerkoor, wordt hij vaak gevraagd voor gastoptredens bij gerenommeerde koren en orkesten, terwijl hij ook het contact met amateurmusici in stand houdt middels het door hem opgerichte koor MUSA.