Donateurs

Het Leiderdorps Kamerkoor wordt op permanente basis gesteund door onze donateurs. Zij zorgen er mede voor dat het Leiderdorps Kamerkoor kan blijven bestaan.

Wilt u ons ook steunen? Maak dan minimaal twintig euro (maar liever een veelvoud daarvan) over op gironummer NL74 INGB 0001 0005 04 van het Leiderdorps Kamerkoor o.v.v. 'Donateur' of neem contact met ons op!

Wij begroeten u graag als donateur. Het donateurschap houdt in dat u jaarlijks een bedrag (minimaal 20 euro) aan ons overmaakt.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • gereserveerde plaatsen bij onze concerten
  • voor bepaalde concerten ontvangt u korting op de toegangsprijs
  • u ontvangt de speciale donateurs-nieuwsbrief