Support

Het Leiderdorps Kamerkoor wil graag concerten geven op hoog niveau, niet alleen a capella, dus zonder begeleiding, maar ook werken wij graag met grote ensembles en solisten. Dit laatste kost echter veel geld.

Wilt u ons steunen?
Neem dan contact met ons op!
Uw steun kan eenmaling zijn (als sponsor of tientjesvriend voor een specifiek project), of permanent (d.m.v. donateurschap).

Laatste project
Ons laatste grote project in het najaar van 2015 waar wij financiëring voor zochten is het Requiem van W.A. Mozart. Wij hebben deze sponsors bereid gevonden om ons te ondersteunen.

Via het menu vindt u verdere informatie over sponsors, tientjesvrienden, donateurs en de fondsen die ons op dit moment steunen.