Tientjesvriend

Het Leiderdorps Kamerkoor wil goede en bijzondere concerten uitvoeren. Hiervoor is extra financiële steun nodig.

U kunt ons helpen door sponsor of tientjesvriend te worden.

Als u tientjesvriend wilt worden voor ons volgende project, geeft u minimaal een tientje of een veelvoud daarvan. Als tegenprestatie vermelden wij - indien u dat wilt - uw naam op onze website.

Als u tientjesvriend wilt zijn maak dan minimaal tien euro (maar liever een veelvoud daarvan) over op gironummer NL74 INGB 0001 0005 04 van het Leiderdorps Kamerkoor o.v.v. 'tientjesvriend' en of u wel of niet op de website wilt worden vermeld.

Wil u ons doorlopend steunen? Wordt dan Vriend voor minimaal 20 euro per jaar.